Announcements‎ > ‎

Iskolar ng Bataan

posted Oct 19, 2009, 10:21 PM by Unknown user   [ updated May 4, 2014, 5:45 AM by Talisay Barangay ]
Para sa mga tapos ng nakapag SPES na 20 days.

Recquirements
>DTR
>SCORECARD
>GRADE OF 1ST SEM/2ND SEM
>COR 1ST SEM
>ACOMPLISHMENT REPORT

para sa OJT kukuha kau ng certification niyo sa company na pinasukan niyo
Comments