Announcements‎ > ‎

Iskolar ng Bayan

posted May 4, 2014, 6:48 PM by Talisay Barangay
Para sa mga tapos ng nakapag SPES na 20 days.

Recquirements
>DTR
>SCORECARD
>GRADE OF 1ST SEM/2ND SEM
>COR 1ST SEM
>ACOMPLISHMENT REPORT

para sa OJT kukuha kau ng certification niyo sa company na pinasukan niyo
Comments