Barangay Resolution

 
Barangay Resolution
 
·        Kapasiyahang Pagtatalaga ng Barangay Tanod, Barangay Nutrition Scholar at Barangay Aide.
 
·        Kapasiyahang pagtatalaga ng ingat yaman, kalihim at taga sinop at tagapangalag ng dokumento ng Barangay Talisay.
 
·        Adoption of Resolution # 63, S. 2003 ng Sangguniang Panglungsod approving City Ordinance # 111, S. 2003 Striclty prohibiting all persons sixteen yrs old and below to loiter or roam around the premises of all Barangays, in the city of Balanga from 10:00pm to 4:00am.
 
·        Adoption sa kautusan Blg. 191, S. 2007 ng Sangguniang Panglungsod ng City of Balanga na mahigpit na pinagbabawal ang pag-inom ng alak o anumang uri ng inuming nakakalasing sa mga pampublikong lugar.
 
·        Adoption of Solid Waste Management.
 
·        DFS Homeowners requesting the streets of DFS, Phase III be officially name after Philippine trees.
 

REPUBLIC OF THE  PHILIPPINES

Province  of Bataan

City of Balanga

Barangay Talisay

 

OFFICE OF THE SANGGUNIANG BARANGAY

 

 

SIPI NG KATITIKAN NG    PANGKARANIWANG PULONG NG SANGGUNIANG BARANGAY NA GINANAP SA BRGY. HALL NGAYONG IKA- 22 NG  PEBRERO  2014.

Mga Dumalo:

                                               

HON. TERESITO REMO CAMACHO                                                PUNONG BARANGAY

HON.  LEE L. SACDALAN                                                    BGRY. KAGAWAD

HON. MYRA T. TUAZON                                                      BRGY. KAGAWAD

HON. CRISTINA N. DE LEON                                                           BRGY. KAGAWAD

HON. JOHN G. LACBAIN                                                      BRGY. KAGAWAD

HON. MELANIO T. TUAZON                                                            RBGY. KAGAWAD

HON. OLIVER R. NAVARRO                                                            BRGY. KAGAWAD

HON. EFREN A. TUSCANO SR.                                            BRGY. KAGAWAD

 

MGA Di-Dumalo:

 

Wala

 

BARANGAY RESOLUSYON BILANG 15 – S- 2014

 

“ KAPASYAHANG PAGTATALAGA  KAY KAPITAN  TERESITO REMO O. CAMACHO SA PAGKAKALOOB  NG AMBULANSYA SA BARANGAY TALISAY,  LUNGSOD NG BALANGA, NA NAGMULA SA PHILIPPINE CHARITY SWEEPSTAKES OFFICE.

 

 

SAPAGKAT, ayon  sa  Local   Government Code of the Philippines, Book III, Local Government Section 389;

 

A.     Para sa mahusay, epektibo at maunlad na pamamahala, ang layunin nito ay mabigyan ng kalinga at agarang  pagtugon sa mga nangangailangan na maysakit at biktima ng kalamidad sa lahat ng nasasakupan nito  at karatig barangay alinsunod sa seksiyon 16 ng nasabing Code… ang Barangay ay;

B.     Makipag-ayos, pumasok at pumirma sa kontrata para sa pakinabang ng barangay, sa ibabaw ng pagbibigay kapangyarihan ng Sangguniang Barangay;

C.     NA, ang Barangay ay may sapat  na  pondo para sa  maintenance nito at konsumo ng ipagkaloob na ambulansya.

 

DAHIL DITO,  sa mungkahi ni Kagawad  Myra T. Banzon at sinang-ayunan ng lahat.

Bilang pagpapatunay sa pagtatalaga kay Kapitan Teresito Remo O. Camacho sa paghingi ng Ambulansya ngayong ika-22 ng Pebrero 2014

 

 

PINAGPASYAHAN AT PINAGTIBAY  na ipadala ang sipi ng katitikang ito sa mga kinauukulan para sa tanggapan sa kanilang kabatiran at kaukulang hakbang.

 

 

Pinatutunayan ko ang kawastuhan ng katitikan binabanggit sa itaas na ito.

 

JAN ERWIN D. SEVILLA

                      Kalihim

 

 

 

Barangay Resolution No. 15 – S - 2014

 

 

Pinagtitibayan:

 

 

 

 

TERESITO REMO O. CAMACHO

Punong Barangay

 

 

 

 

 

_____________________                                                                  _____________________

LEE L. SACDALAN                                                                                   MYRA T. BANZON

     Kagawad                                                                                        Kagawad

 

 

______________________                                                                _____________________

CRISTINA L. DE LEON                                                                JOHN G.  LACBAIN

      Kagawad                                                                                       Kagawad

 

 

______________________                                                                _____________________

MELANIO T. TUAZON                                                                 OLIVER R. NAVARRO

      Kagawad                                                                                      Kagawad

 

 

______________________

EFREN A. TUSCANO SR.

       Kagawad 

 

 


 
Comments