Natatanging Ama 2014

https://sites.google.com/site/cobtalisay/natatanging-ama-2009/Talisay%202014.png
    Si Ginoong Jose Nicdao Tuazon ay isinilang sa Barangay Talisay, Balanga City, Bataan.  Natatanging Ama 2013
Comments