Mission and Vision

Barangay Talisay


Vision

Ang Barangay Talisay ay maging sentro ng masiglang barangay sa pagsusulong ng mataas na antas na edukasyon, programang pangkalusugan, nagkakaisang pamayanan at may matatag na pananalig sa poong maykapal.


Mission

Palakasin ang pagkiki-isa ng pamayanan, mag-aaral, mangangalakal, simbahan at pamahalaang barangay tungi sa adhikain ng balanga na maging pamantasang lungsod sa taong 2020.
 
 
Comments