Plans and Programs

Education Program - 

Livelihood Programs – makapagsagawa ng mga programang pangkabuhayan na aakma sa pangangailangan ng aming barangay.

Reading Center – Makagawa ng isang reading center sa kabataan para sa research at pagkaka-alam sa current events. Sa matatanda naman ay bilang isang mapaglilibangan.

Gawad Ulirang Barangay Tanod – Ang makapili ng isang modelong Barangay Tanod ng taon na magsisilbing inspirasyon at huwaran ng marami.

Skill Training Program – makapaghubog ng mga kalalakihan at kababaihan base sa kanilang kakayahan upang magkaroon ng alternatibong kabuhayan at upang maging produktibong mamamayan.

Infrastructure – mga prioridad na pagawaing sa Barangay tulad ng cover court, multi purpose hall, stage at mini chapel.
 
 
Comments